پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 
در این آزمون 269 نفر ثبت نام کردند که از بین این افراد 60 نفر مشغول به کار خواهند شد.


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ 
۱۸:۱۰:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۶۹۷۳  |  تعداد نظرات : ۳
اعلام نتایج اولیه رشته شغل نگهبانی فراخوان جذب نیروی شركتی در ایلام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ 
۱۵:۵۲:۹  | 
تعداد بازدید : ۶۷۹۰۸  |  تعداد نظرات : ۸۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 
۲۰:۲۳:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۳۲۹۴  |  تعداد نظرات : ۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 
۲۱:۳۸:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۳۹۲۸  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از16123456...16.بعدي.برو
داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0