پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل نگهبان- نگهبان سرایدار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۴۱۲۱۶  |  تعداد نظرات : ۲۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۲۰۳۵۲۰  |  تعداد نظرات : ۶۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۶۶۰۸۶  |  تعداد نظرات : ۴۶
اطلاعیه در خصوص جلسه توجیهی شروع به کار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۷۴۸۴۹  |  تعداد نظرات : ۲۴۳
اعلام فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل خدمتگزار فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۴۱۶۷۴  |  تعداد نظرات : ۵۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
۱۹:۵۸:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۹۰۰۱  |  تعداد نظرات : ۱
نتیجه مصاحبه جاماندگان رشته شغل نگهبانی - افزایش ظرفیت جذب جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۹۵۱۱۶  |  تعداد نظرات : ۱۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۳۸۵۵۸  |  تعداد نظرات : ۳۶
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0